Tietosuoja

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Jouni Sakomaa Oy/Ensiapupalvelu.com Lahti. Ensiapupalvelu.com Lahti on Jouni Sakomaa Oy:n rekisteröity aputoiminimi.

Y‑tunnus: 0928759-7

Osoite: Lukkokatu 5

Postinumero: 15700

Postitoimipaikka: Lahti

Puhelinnumero:  0400 382 199

Sähköpostiosoite: myynti@ensiapupalvelu.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jouni Sakomaa

Osoite: Lukkokatu 5

Postinumero: 15700

Postitoimipaikka: Lahti

Puhelinnumero:  0400 382 199

Sähköpostiosoite: myynti@ensiapupalvelu.com

3. Rekisterin nimi

Jouni Sakomaa Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

-Palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.

-Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.

-Lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuviin velvoitteiden takia.

6. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta)
  • Yritys
  • Y‑tunnus
  • Laskutusosoite
  • Yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero
  • Ostotapahtumien kannalta välttämättömät tiedot
  • Syntymäaika tai henkilötunnus ensiapukoulutuksiin osallistuneilta (ks. tarkemmin kohta 9)

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi, kirjanpito- tai muun pakottavan lakisäädännön tai viranomaismääräysten täyttämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään asiakkaaseen liittyviä tietoja suoraan asiakkaalta tai viranomaisrekistereistä (esim. YTJ).  

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Asiakastietoja ei luovuteta tai siirretä ulkopuolisille tahoille, lukuun ottamatta ensiapukoulutuksia, jotka toteutetaan Punainen Risti Ensiapu Oy:n koulutusalustoilla. Ensiapukoulutusten osalta Punainen Risti Ensiapu Oy:lle annetaan koulutukseen osallistujista seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus.

Osa ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja Euroopan Unionin ulkopuolella.

10. Rekisterin suojaus

Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on oikeus tarkastaa asiakkaasta rekisteröidyt tiedot. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset asiakkaan perustiedot.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

12. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Jouni Sakomaa Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta.